Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος της ThLZ / An article of biblical interest in the current issue of ThLZ

Theologische Literaturzeitung 139:5 (2014)

Bernd Janowski, "Anthropologie des Alten Testaments : Grundfragen - Kontexte - Themenfelder,"  535-554

Δεν υπάρχουν σχόλια: