Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

RBL 27/5/2014

William P. Atkinson, Baptism in the Spirit: Luke-Acts and the Dunn Debate
Reviewed by Lars Kierspel

Edward Ball and Margaret Barker, eds.,  ‘The Unconquered Land’ and Other Old Testament Essays
 Reviewed by David J. Reimer

Carol J. Dempsey and Elayne J. Shapiro, Reading the Bible, Transforming Conflict
Reviewed by Joel Stephen

Williams Desiderius Erasmus; Andrew J. Brown, ed., VI-4 Ordinis sexti tomus quartus: Novum Testamentum ab ErasmoRecognitum, IV, Epistolae Apostolicae (secunda pars) et Apocalypsis Iohannis
Reviewed by Jerome A. Lund

Shimon Gesundheit, Three Times a Year: Studies on Festival Legislation in the Pentateuch 
Reviewed by William A. Tooman

Francisco Lozada Jr. and Greg Carey, eds., Soundings in Cultural Criticism: Perspectives and Methods in Culture,Power, and Identity in the New Testament
Reviewed by Earl Kellett

Matthew R. Malcolm, The World of 1 Corinthians: An Exegetical Source Book of Literary andVisual Backgrounds
Reviewed by Bradley J. Bitner

John Oleson, Humayma Excavation Project, I: Resources, History and the Water-Supply System
Reviewed by Anne Lykke

Kathleen M. Rochester, Prophetic Ministry in Jeremiah and Ezekiel
Reviewed by Georg Fischer

Karlheinz Schüssler, Das koptisch-sahidische Johannesvangelium sa 506 aus demJeremia-Kloster von Sakkara: mit Textvarianten der Handschriften in Barcelona, Cairo, Dublin, Naqlun, New York
Reviewed by Johanna Brankaer

Δεν υπάρχουν σχόλια: