Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Greece & Rome / In the current issue of Greece & Rome

Greece & Rome 69/1 (2022)

Curses in Context IV: Curse Tablets in the Wider Realms of Execrations, Commerce, Law, and Technology 

Δεν υπάρχουν σχόλια: