Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Μεικτοί γάμοι των Ιουδαίων στη Βαβυλώνα / Jewish intermarriage in Babylon

 Μπορεί το βιβλίο του Έσδρα να ασκεί κριτική στους μεικτούς γάμους των Ισραηλιτών που έμειναν πίσω στην Παλαιστίνη κατά τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, στην πραγματικότητα όμως βαβυλωνιακές πηγές μαρτυρούν ότι τέτοιοι μεικτοί γάμοι ήταν συνηθισμένοι μεταξύ των Ιουδαίων εξορίστων στη Βαβυλώνα. Η Laurie Pearce (Berkeley, UC) σχολιάζει το κείμενο του Έσδρα και το αντιπαραβάλλει προς τις βαβυλωνιακές μαρτυρίες:

Jews Intermarried Not Only in Judea but Also in Babylonia

Δεν υπάρχουν σχόλια: