Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

 Vigiliae Christianae 76/2 (2022)

Emanuele Scieri, "The Catena Manuscripts on Acts: A Revised Classification," 281–305 

Δεν υπάρχουν σχόλια: