Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Open Access: "Instrumenta domestica" from Pompeii and Their Design


Adrian Hielscher, ›Instrumenta domestica‹ aus Pompeji und ihr Design:  Eine Untersuchung zur decorativen Gestaltung der Kleinfunde aus Insula I 10. Decorative Principles in Late Republican and Early Imperial Italy (Decor) 4. DeGruyter 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια: