Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

 Dead Sea Discoveries 29/2 (2022)

Review Essay

  • Jonathan Klawans, "Shapira’s Deuteronomy, Its Decalogue, and Dead Sea Scrolls Authentic and Forged," 199–227 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: