Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Studies in Christian Ethics / In the current issue of Studies in Christian Ethics

 Studies in Christian Ethics 35/3 (2022)

  • Cornelis Bennema, "A Model of Johannine Ethics," 433–456 (abstract)
  • Ryan Buesnel, "The Sermon on the Mount and Christian Ethics in the Nazi Bible," 457–470 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: