Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

 Bulletin of Biblical Research 32/2 (2022)

  • Nathan Lovell. "Immanuel in Imperial Context: Isaiah, God, and History," 123-140 (abstract)
  • J. Brittain Brewer, "The Origins of the Romans 16 Doxology: Reconsidering Its Form and Provenance," 141-164 (abstract)
  • Daniel C. Fredericks, "A Question of First Importance: ἐν πρώτοις in 1 Corinthians 15:3," 165-181 (abstract)
  • Daniel K. Eng, "“The Refining of Your Faith”?: Metallurgic Testing Imagery in James," 182-201 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: