Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue Théologique de Louvain 53/2 (2022)

André Wénin, "Nœuds et dénouements dans le récit de 1-2 Samuel," 196 - 219 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: