Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Στο τρέχον τεύχος του KuD / In the current issue of KuD

 Kerygma und Dogma 68/2 (2022)

Silke Petersen, "Familie, Ehebruch, Ehescheidung und neue Beziehungen in der Jesusbewegung:  Überlegungen zur (Nicht-)Aktualität frühchristlicher Überlieferungen," 93-114 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: