Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

Open Access: Material and Digital Reconstruction of Fragmentary Dead Sea Scrolls


Jonathan Ben-Dov, Asaf Gayer, και Eshbal Ratzon (επιμ.), Material and Digital Reconstruction of Fragmentary Dead Sea Scrolls:  The Case of 4Q418a. Studies on the Texts of the Desert of Judah, 136, Brill 2022

ISBN: 978-90-04-47305-8 

Δεν υπάρχουν σχόλια: