Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

Open Access: The Classical Parthenon


William St Clair, The Classical Parthenon:  Recovering the Strangeness of the Ancient World, Open Book Publishers 2022

ISBN: 978-1-80064-346-8


    

Δεν υπάρχουν σχόλια: