Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

 Zeitschrift für antikes Christentum 24/2 (2020)

  • Lucia Tissi, "Porphyry, Steuco and the Journey of Oracles between Symphony and Conflict," 223-245 (abstract)
  • Jonathan Stutz, "Mocking Parades and the Place of Pagan Statuary in Late Antique Alexandria," 270-288 (abstract)
  • Agnès Lorrain, "Der Fall Jerusalem, Timiou Staurou 104 (12. Jh.): Eine Untersuchung zur Herkunft patristischer Exzerpte in den Tetraevangelien," 355-388 (abstract)
Δεν υπάρχουν σχόλια: