Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Οι Φοίνικες και το εμπόριο της πορφύρας / Phoenicians and purple trade

 Το National Geographic δημοσιεύει ένα κατατοπιστικό άρθρο που συνοδεύεται, όπως πάντα από χρήσιμο φωτογραφικό υλικό, για τους Φοίνικες, τις εμπορικές τους δραστηριότητες και κυρίως εκείνη του εμπορίου της πορφύρας:

Purple Reign: A passion for purple built the Phoenicians' vast trading empire

Δεν υπάρχουν σχόλια: