Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

 Journal for the Study of Pseudepigrapha 30/1 (2020)

  • William Horbury, "Holy land and diaspora in The Book of Wisdom," 6-20 (abstract)
  • Daniele Pevarello, "Looking for wisdom in Wis 11:2–19:2: between universalism and particularism," 21-34 (abstract)
  • Elisa Uusimäki, "Mapping ideal ways of living: Virtue and vice lists in 1QS and 4Q286," 35-45 (abstract)
  • Jeremy Corley, "Wisdom and fear of God in Ben Sira 1:11–21: Second temple perspectives," 46-56 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: