Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του The Journal of Religion / In the current issue of The Journal of Religion

 The Journal of Religion 100/3 (2020)

Jeremy Schipper, "Religion, Race, and the Wife of Ham," 386–401 (first page)

Δεν υπάρχουν σχόλια: