Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)

Douglas T. Mangum, "Euphemism in Biblical Hebrew and the euphemistic ‘bless’ in the Septuagint of Job"

Δεν υπάρχουν σχόλια: