Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

 Expository Times 132/1 (2020)

Peter Townley, "The Anglophone Significance of the Work of Joachim Jeremias," 11-17 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: