Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Theology / In the current issue of Theology

 Theology 123/5 (2020)

David G. Horrell, "Difficult texts: 1 Corinthians 5.5 – ‘Hand this man over to Satan …’," 323-328 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: