Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

Η παρουσία της πόλης στην εβραϊκή Βίβλο / City(ies) in Hebrew Bible

 Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation η Karolien Vermeulen συζητά τη θέση που κατέχει η πόλη ως σύμβολο κι ως ιστορικά αστικά κέντρα (βλ. Ιερουσαλήμ) μέσα στην εβραϊκή Βίβλο:

The City Concept in the Hebrew Bible

Δεν υπάρχουν σχόλια: