Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020

Ο θεός Παν στα αρχαία νομίσματα / Pan on ancient coins

 Στην ιστοσελίδα CoinWeek o Tyler Rossi μας ξεναγεί στα αρχαία νομίσματα, ελληνικά και ρωμαϊκά, που απεικονίζουν τον θεό Παν:

The Life and Death of Pan and His Coins

Δεν υπάρχουν σχόλια: