Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Νέα άρθρα στο Scriptura / New articles in Scriptura

 Scriptura 119/1 (2020)

Scripture 119/3 (2020)

Reflections on current and past approaches to Biblical, Theological and Contextual Hermeneutics

Δεν υπάρχουν σχόλια: