Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Religions / In the current issue of Religions

 Religions 11/9 (2020)

Andrew Tobolowsky, "The Hebrew Bible as Mythic “Vocabulary”: Towards a New Comparative Mythology"

Robyn Whitaker, "Victim to Victor: The Appeal of Apocalyptic Hope"

Δεν υπάρχουν σχόλια: