Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Το ευαγγέλιο του Μάρκου ως η πρώτη βιογραφία του Ιησού / Mark's Gospel as the first biography of Jesus

 Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation η Helen Bond συζητά το κατά πόσο το ευαγγέλιο του Μάρκου παρουσιάζει συγγένεια με τους "βίους" της αρχαίας γραμματείας κι εξηγεί γιατί αυτό είναι σημαντικό: 

Mark’s Gospel as the First Biography of Jesus – and 10 reasons why it matters

Δεν υπάρχουν σχόλια: