Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020

Μία επιστολή γεμάτη συναισθήματα / An emotional letter

 Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review η Jamie Gunderson παρουσιάζει το μεθοδολογικό πλαίσιο και το περιεχόμενο της διατριβής της. Η Gunderson συνδυάζει αρχαίες και σύγχρονες θεωρίες για το συναίσθημα για να καταδείξει πώς η δήλωση των συναισθημάτων του Παύλου και μάλιστα της λύπης του στη 2 Κορινθίους συνδέονται άμεσα με την αυθεντία του Παύλου αλλά και τη δημιουργία δεσμών με τους χριστιανούς της Κορίνθου:

Affecting Corinth

Δεν υπάρχουν σχόλια: