Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Mnemosyne / In the current issue of Mnemosyne

 Mnemosyne 73/5 (2020)

Joanne Vera Stolk, "Post-Classical Greek from a Scribal Perspective: Variation and Change in Contemporary Orthographic Norms in Documentary Papyri," 750–774 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: