Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020

Εκκλησιαστής: ένα πολυφωνικό σοφιολογικό κείμενο / Kohelet: a multivocalic wisdom text

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com o Tzvee Zahavy συζητά το περιεχόμενο του βιβλίου του Εκκλησιαστή, το οποίο χαρακτηρίζει ως ένα είδος αρχαίου διαλογισμού:

Kohelet: An Israelite Form of Meditation

Δεν υπάρχουν σχόλια: