Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 41/1 (2020)

Marius Nel, "Pentecostal hermeneutical reconsideration of the longer ending of Mark 16:9–20"

Δεν υπάρχουν σχόλια: