Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Βιβλιοκρισία του βιβλίου του Sommer, Revelation and Authority / Book review of the Sommer, Revelation and Authority

Στην ιστοσελίδα Marginalia ο Jon D. Levenson συζητά το βιβλίο του Benjamin Sommer. Revelation and Authority: Sinai in Jewish Scripture and Tradition. New Haven: Yale University Press, 2015 και θέτει ορισμένα σημαντικά ζητήματα, όπως εκείνα της σχέσης αποκάλυψης και αυθεντίας αλλά και της σχέσης της βιβλικής εξήγησης με τη θεολογία:

Δεν υπάρχουν σχόλια: