Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

Ένα νέο υπόμνημα στη Β΄ Θεσσαλονικείς / A new commentary on 2 Thessalonians

Κυκλοφόρησε στη σειρά υπομνημάτων ΚΕΚ (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament) το υπόμνημα του Tobias Nicklas (Πανεπιστήμιο του Regensburg) στη Β΄ προς Θεσσαλονικείς. Πρόκειται για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του παλαιότερου υπομνήματος στην ίδια επιστολή από τον Ernst von Dobschütz. Ο Tobias Nicklas προϋποθέτει ότι η 2Θεσ είναι ένα ψευδεπίγραφο κείμενο. Ο συγγραφέας του, άγνωστος πλέον, γνωρίζει καλά την σκέψη του Παύλου την οποία όμως προσαρμόζει σε μία νέα κατάσταση. Η επιστολή απαντά σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα: μία ομάδα χριστιανών διακηρύσσει ότι η "ἡμέρα κυρίου" έχει έρθει (2Θεσ 2:2) κι επικαλείται για αυτό όσα γράφει ο Παύλος στην 1Θεσ. Προκειμένου να αποκατασταθεί όμως η αλήθεια η απάντηση δίνεται στη 2Θεσ στο όνομα του Παύλου. Το κείμενό της δεν είναι απλώς μία αναφορά στα έσχατα αλλά και λόγος για τον Κύριο και διδασκαλία για την ουσία και τη συμπεριφορά της κοινότητας σε περιόδους θεολογικής κρίσης. Δηλώσεις μέσα στην επιστολή για την εργασία ή το ρόλο του αποστόλου πρέπει να κατανοηθούν μέσα στην ιστορική τους συνάφεια. Βασική θέση του Nicklas στο νέο αυτό υπόμνημα είναι ότι η σημασία της Γραφής δεν έγκειται στο ότι παρέχει πληροφορίες για το μέλλον αλλά κυρίως στο ότι επαναπροσδιορίζει το παρόν της εκκλησιαστικής κοινότητας κι αυτόν την καθιστά συνεχώς επίκαιρη.

Tobias Nicklas, Der zweite Thessalonicherbrief. ΚΕΚ 10,2, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2018
ISBN: 978-3-525-51639-3
199 σελίδες
39,99 € 

Δεν υπάρχουν σχόλια: