Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018

In memoriam +2018

Joachim Gnilka (1928-2018)
Gene M. Tucker (1935-2018)
William Robb Baird (1925-2018)
Philip R. Davies (1945-2018)

Δεν υπάρχουν σχόλια: