Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 18 (2018)

Jaeyoung Jeon, "The Priestly Tent of Meeting in Chronicles: Pro-Priestly or Anti-Priestly?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: