Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 111:4 (2018)

  • David C. Flatto, "Constructing Justice: The Selective Use of Scripture in Formulating Early Jewish Accounts of the Courts," 488-515 (abstract)
  • Benjamin Hansen, "Preaching to Seneca: Christ as Stoic Sapiens in Divinae Institutiones IV," 541-558 (abstract)
Δεν υπάρχουν σχόλια: