Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019

Πολιτικά πρόσωπα της Καινής Διαθήκης / Political Figures in the New Testament

Στη σελίδα Bible History Today δημοσιεύονται οι πίνακες με τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη καθώς και θύραθεν ιστορικές πηγές για αυτά, τα οποία αποτελούσαν το παράρτημα στο άρθρο του Lawrence Mykytiuk, "New Testament Political Figures Confirmed", BAR Sept/Oct 2017: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: