Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

Στo τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Εxpository Times 130:5 (2018)

  • Daniel K. Eng, "The Widening Circle: Honour, Shame, and Collectivism in the Parable of the Prodigal Son," 193-201 (abstract)
  • Chelcent Fuad, "The Practice of the Lord’s Supper in 1 Corinthians 11:17–34 as a Socio-Religious Ritual Failure," 202-214 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: