Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Ένα άρθρο για την αρχαία Ιδουμαία / An article on ancient Idumaea

Klio 100:3 (2018)

Michał Marciak, "Hellenistic-Roman Idumea in the Light of Greek and Latin Non-Jewish Authors,"  877-910 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: