Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Religion and Theology / In the current issue of Religion and Theology

Religion and Theology 24/3-4 (2017)

Colleen Donnelly, "Apocryphal Literature, the Characterization of Satan, and the Descensus ad Inferos Tradition in England in the Middle Ages," 321-349 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: