Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 73:3 (2017)

  • Henk Jan de Jonge, "Erasmus’ Übersetzung des Neuen Testaments: Ziel und Methode," 207-221 (abstract)
  • Ueli Zahnd, "Der Humanist und die Scholastiker. Alte Reaktionen auf ein Neues Testament," 275-298 (abstract)
  • Martin Karrer, "Das Neue Testament des Erasmus und Luthers," 299-324 (abstract)
  • J. Keith Elliott, "Vom Erstdruck bis zum Ausdruck Erasmus, Basel und die erste gedruckte griechische Bibel," 325-338 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: