Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JSPs / The current studies of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 27:2 (2017)

  • Matthew P. Monger, "The Development of Jubilees 1 in the Late Second Temple Period," 83-112 (abstract)
  • Ari Mermelstein, "When History Repeats Itself: The Theological Significance of the Abrahamic Covenant in Early Jewish Writings," 113-142 (abstract)
  • Michael Gabizon, "The Development of the Matrilineal Principle in Ezra, Jubilees, and Acts," 143-160 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: