Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 114:4 (2017)

Reinhard Gregor Kratz, "Gerechte und Frevler. Die Auslegung von Psalm 37 in Qumran und bei Martin Luther, " 367-397 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: