Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Liane Marquis Feldman, "Ritual Sequence and Narrative Constraints in Leviticus 9:1–10:3"

Δεν υπάρχουν σχόλια: