Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Οι ραββίνοι κι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός / Rabbis and Graeco-Roman culture

Ο Burton L. Visotzky (Jewish Theological Seminary) συζητά στο σύντομο άρθρο του στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ποια στοιχεία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού αφομοίωσαν οι ραββίνοι, τα οποία τελικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του Ιουδαϊσμού μετά το 70 μ.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: