Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ETL / In the current issue of ETL

Ephemerides theologicae Lovanienses 93:4 (2017)
  • Andreas Lindemann, "The Resurrection of Jesus:Reflections on Historical and Theological Questions," 557-579 (abstract)
  • Piet Farla, "'Christ Replaces the Law, - but Israel Remains the People of God': The Rhetorical Dispositio of Romans 1,13-11,36," 581-632 (abstract)
  • Geert van Oyen, "Lire l'évangile selon Marc au 21e siècle: Méthode et sens. Rapport du 66e Colloquium Biblicum Lovaniense (26-28 juillet 2017)," 657-669 

Δεν υπάρχουν σχόλια: