Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του BASP / In the current issue of BASP

Bulletin of the American Society of Papyrologists 54 (2017)

  • Lincoln H. Blumell, "An Amulet Containing Acts 9:1," 31-43 (abstract)
  • Thomas Christiansen, "Manufacture of Black Ink in the Ancient Mediterranean," 167-195 (abstract)
  • Dan Batovici, "Two B Scribes in Codex Sinaiticus?," 197-206 (abstract)
  • 261 - 286 - 
  • Alain Delattre / Jitse Dijkstra /Jacques van der Vliet, "Christian Inscriptions from Egypt and Nubia 4 (2016)," 287-323 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: