Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Ένα νέο βιβλίο για την ελπίδα της ανάστασης / A new book on the hope of resurrection

Από τις εκδόσεις Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο για την πρωτοχριστιανική ελπίδα της ανάστασης των νεκρών. Ο συγγραφέας του, Jürgen Becker, εστιάζει τη μελέτη του στο ζήτημα των απαρχών και της εξέλιξης της πίστης στην ανάσταση των νεκρών καθώς και στο θεολογικό υπόβαθρο και τις θεολογικές προεκτάσεις αυτής της πίστης. Μάλιστα, συχνά αντιπαραβάλλει αυτήν την πρωτοχριστιανική προσδοκία με τη σύγχρονη χριστιανική αντίληψη για την ανάσταση των νεκρών, καθιστώντας έτσι τη μελέτη του εξαιρετικά ωφέλιμη και για τις σύγχρονες θεολογικές συζητήσεις περί ανάστασης:

Jürgen Becker, Hoffnung: Der frühchristliche Dialog zur eschatologischen Vollendung, Biblisch-Theologische Studien 171, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018
242 σελίδες
ISBN 978-3-7887-3234-9
40,00 €


Δεν υπάρχουν σχόλια: