Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ExpT/ In the current issue of ExpT

Expository Times 129:4 (2018)

  • Cherryl Hunt, "Be Ye Speakers of, and Listeners to, the Word: The Promotion of Biblical Engagement through Encountering the Scriptures Read Aloud," 149-157 (abstract)
  • Kathleen Rochester , "Reading the Exodus Story Alongside Case Studies of Abuse and Betrayal in Family Relationships," 158-164 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: