Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του Communio Viatorum / In the current issue of Communio Viatorum

Communio Viatorum 59:1 (2017)

  • Bohdan Hrobon, "'Be Useful to Your Neighbor Who is Like You': Exegesis and Alternative Translation of Lev 19:18b," 5-24
  • Josef Tino, "An Elaboration of Some Theological Issues of Second Temple Judaism in Chronicles and Jubilees," 25-47

Δεν υπάρχουν σχόλια: