Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Το τρέχον τεύχος του ZNT / The current issue of ZNT

Zeitschrift für das Neue Testament 39/20 (2017)
Το τρέχον τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στην βασική ερμηνευτική αρχή της Μεταρρύθμισης, της sola scriptura. 
 • Stefan Alkier, "Die Zumutung der Schriftauslegung Sola scriptura als ihr Grund legendes hermeneutisches und methodisches Prinzip," 7-24
 • Eve-Marie Becker,  "Sola scriptura als bibelwissenschaftliches Prinzip," 25-33
 • Claire Clivaz, "Die Bibel im digitalen Zeitalter Multimodale Schriften in Gemeinschaften," 35-57
 • Jan Dochhorn, "Die Kirche und das Alte Testament Ein Debattenbeitrag mit Fokus auf dem Corpus Paulinum," 59-76
 • Kristina Dronsch, "Vom bedeutungsgenerierenden Grund des reformatorischen Schriftprinzips nicht nur für die neutestamentliche Wissenschaft," 77-86
 • Matthias Klinghardt, "Die Schrift und die hellen Gründe der textkritischen Vernunft Zur Textgeschichte der neutestamentlichen Handschriftenüberlieferung," 87-104
 • Matthias Konradt, "Die historisch-kritische Exegese und das reformatorische Schriftprinzip Eine Reflexion über die Bedeutung der Exegese des Neuen Testaments in der Theologie," 105-125
 • Karl-Wilhelm Niebuhr, "Sola Scriptura und Communio Sanctorum Zum Verhältnis von Schriftgemäßheit und Kirchengemeinschaft," 127-141
 • Petr Pokorný, "Die biblische Vorgeschichte des Schriftprinzips," 143-158
 • Eckart Reinmuth, "Sola scriptura Eine neutestamentliche Anmerkung," 159-172
 • Günter Röhser, "Kanonische Schriftauslegung und sola scriptura heute," 173-194
 • Gerd Theißen, "Sola Scriptura – Grundlage für Konsens und Individualisierung des Glaubens?" 195-211
 • Peter Wick, "Vom „sola scriptura“-Prinzip zu einem „Prä“ der Heiligen Schrift," 213-227
 • Oda Wischmeyer, "Sola scriptura, claritas scripturae und sacra scriptura sui ipsius interpres Kritische Überlegungen aus exegetischer und hermeneutischer Sicht," 229-242
 • Stefan Alkier / Eckart Reinmuth / Manuel Vogel, "Epilog," 243-254

Δεν υπάρχουν σχόλια: