Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

In memoriam +2017


Giovanni Garbini 2.1.2017
Louis H. Feldman 25.3.2017
Richard I. Pervo 20.5.2017
Bruce John Malina 17.8.2017
Klaus Baltzer 6.9.2017
Dennis E. Smith 16.9.2017
Otto Kaiser 14.12.2017

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: